Докторын судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөр «Евгенин Ионеску» 2019-2020 зарлагдлаа

“Евгенин Ионеску” хөтөлбөр нь АЮФ-н гишүүн орнуудын судлаачид Румын улсын дээд боловсролын 26 байгууллагын алинд нь ч 3 сарын хугацаатай судалгаа хийх боломж олгодог хөтөлбөр юм. 

Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь  Румын-Францын нэрт жүжгийн зохиолч, ХХ зууны утга зохиолын билэг тэмдэг, абсурд театрын томоохон төлөөлөгч, « La Cantatrice chauve », « La Leçon » et « Les Chaises » зэрэг бүтээлээрээ нэрд гарсан Евгений Ионескуд хүндэтгэл үзүүлж түүний нэрээр нэрлэсэн хөтөлбөр юм.

Олон улсын оролцогчид бүртгэлийн хугацаа 2019 оны 12 сарын 20-ноос 2020 оны 2 сарын 16 (23:00 цагаас өмнө Бухарест GMT+2)

2007 оны 5-р сарын 23-ны өдөр Румын улсын Засгийн газар Франц хэлтнүүдийн  11-р дээд хэмжээний уулзалтанд өгсөн амлалтынхаа дагуу (2006 оны 9-р сар, Бухарест) доктор, докторын дараах тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай тогтоол гаргасан. Энэхүү хөтөлбөр нь Франц хэлтэн орнуудын их, дээд сургуулиудын холбооны гишүүн аль нэг Румыны дээд боловсролын байгууллагад суралцаж, судалгаа шинжилгээ хийх сонирхолтой гадаадын багш, судлаачдад зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр.

“Евгенин Ионеску ” хөтөлбөрийг Румын Улсын Засгийн газраас, Румын Улсын Гадаад хэргийн яамнаас санхүүжүүлдэг. Энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрийг Франц хэлтэн орнуудын их, дээд сургуулиудын холбоо удирдан хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэ төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх туршлага нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг.

Зорилго :

“Евген Ионеску” хөтөлбөрийг AUF гишүүн байгууллагууддаа хэрэгжүүлдэг.  Франц хэлтэн орнуудын их, дээд сургуулиудын холбооны гишүүн их сургуульд гадаадын Франц хэлтэн багш  судлаачдыг мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх боломж олгодог.

Consulter la liste des 990 établissements membres de l’AUFА

Оролцогчдод тавигдах шаардлага :

“Евгенин Ионеску ” тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахад хоёр үндсэн үе шаттай байна:

  1. Хөтөлбөрт урьдчилсан бүртгэл хийхдээ тухайн оролцогч Румыний аль нэг их сургуульд бүртгүүлэх ба сургуулийн урилга эсвэл бүртгүүлсэн маягттай байх
  2. Өргөдлийг AUF-руу явуулах – Өргөдлийн маягтыг онлайн хэлбэрээр http://formulaires.auf.org/ хаягаар бөглөж бөглөнө. Румын дахь “Евгенин Ионеску” докторын /докторын дараах хөтөлбөр. Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 2 сарын 16-ны өдөр.  23:00 цаг Бухарест GMT +2

Documents de référence pour l’appel à candidatures :

Présentation du programme

Universités d’accueil et leurs thématiques de recherche

Règlement – bourses de doctorat

Règlement – bourses de postdoctorat

Modèles de documents fournis par l’AUF :

Modèle de projet de recherche, comprenant une fiche signalétique

Modèle d’attestation d’accord de l’établissement d’origine

Modèle d’attestation d’accord de l’établissement d’accueil roumain

Pour des renseignements complémentaires : bourses-ei@auf.org

Télécharger l’affiche

Voir la vidéo – Promotion 2017-2018

Voir la vidéo – Promotion 2014-2015