Хамтын ажиллагаа

АЮФ- франц хэлний хөтөлбөрийн багш нарын хоорондын хамтын ажиллагаа

Үйл ажиллагаа хугацаа Хариуцсан, оролцогч Үр дүн АЮФ-ээс гарсан зардал
1 Элсэх анхны оролдлого 2012-03-12 Б. Алтангүл

roxana.turcanu@auf.org

-д анх хандсан

Элсэлтийн бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн
2 АЮФ-д элсэв 2013-09-13 Б. Алтангүл

 

3 Festival des étudiants francophones d’Europe centrale et orientale 2013 оны 5-р сард Бухарест-д Ц. Бадамханд

 

анх удаа Монгол улсыг төлөөлж оролцсон Оролцогчийн унаа, байр, хоол

1500 евро

4 Ази-Номхон далайн бүсийг хариуцсан захирал Оливиэ Гарро МУИС-д айлчлав. Боловсролын Яамны мэргэжилтэнтэй уулзаж хамтын ажиллагааны талаар ярилцав 2014 оны 2-р сарын 25-28-ны Б. Алтангүл

МУИС-ийн гадаад харилцаа

Бүс нутагт оюутныг магистрын хөтөлбөрт суралцах, багш нарын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүх үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох Магистр, докторын тэтгэлэгт монгол оюутныг хамруулах
5 Ази-Номхон далайн бүсийн Консерсиом-д оролцсон 2014-10-р сар Б. Алтангүл МУИС-ийг төлөөлж оролцсон Замын зардал, байр, тэтгэлэг

1200 евро

6 Франц улсын Лилль 3 Их Сургуулийн туршилт авиазүйн лабораторид судалгаа хийх 2014-09- сараас 2015 оны 1-р сар Докторант

С. Булгантамир

Туршилт авиазүйн судалгаа хийсэн Замын зардал, байр, тэтгэлэг

4500 евро

7 АЮФ-ийн Ректоруудын чуулганд МУИС-ийг төлөөлж оролцсон 2015-04-22-24-нд МУИС

Б. Алтангүл

МУИС-ийг элсүүлсэн МУИС-аас замын зардал АЮФ-ээс байр, унаа
8 Moodle сургалт 2015-8-р сар МУИС

Зочин багш

С. Сотрөй

Шинэ сургалтын технологийг нэвтрүүлэх, багш нарт сургалт зохион байгуулах Замын зардал, байр, сургалтын төлбөр

1600 евро

9 Ази-Номхон далайн бүсийн шинжээч 2016-2018 оны хооронд МУИС

Б. Алтангүл

Бүх зардлыг АЮФ
10 Ази-Номхон далайн их дээд сургуулийн оюутны зуны сургалт 2016.08-10-16 МУИС-ийн франц хэлний багш нар 70 гаруй оюутан “Монгол өв, соёл” сургалт явуулсан АЮФ-ээс

5000 евро

МУИС-аас төдий хэмжээний мөнгө

11 Докторантуудын сургалт

Comment rédiger et publier un article scientifique &

2016/04-12-15 Докторант

П. Өнөржаргал

Хэрхэн судалгааны арга барил эзэмших Замын

зардал, байр, тэтгэлэг

12 Moodle сургалт 2016- 11-р сар Зочин багш

С. Сотрөй

Шинэ сургалтын технологийг нэвтрүүлэх, багш нарт сургалт зохион байгуулах Замын зардал, байр, сургалтын төлбөр

2500 евро

13 Qualité démarche

сургалт

2017-12-р сар Н. Мөнх Олон улсын боловсролын чанарын сургалт Бүх зардал

3000 евро

 

АЮФ-ийн шугамаар суралцаж буй магистрын оюутнууд

Оюутны нэр Чиглэл Аль сургуультай хавсарсан хөтөлбөр болох Хугацаа Зардал
1 Д. Золзаяа Мэргэжил: эрх зүй, эдийн засаг, удирдлага

Мэргэшил: төслийн менежмент

Нантийн Их Сургууль

Ханойн Их Сургууль

2015-2016 Бүх зардал: онгоцны тийз, байр, хоол, сургалтын төлбөр

4000 евро

2 Ц. Буянжаргал

 

 

Мэргэжил:нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

Мэргэшил: олон нийт, үйлдвэрийн менежмент

Тулузийн Их Сургууль

Ханойн Их Сургууль

2015-2016 Бүх зардал: онгоцны тийз, байр, хоол, сургалтын төлбөр

4000 евро

3 Д. Оюунгэрэл

 

Мэргэжил:нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

Мэргэшил: олон нийт, үйлдвэрийн менежмент

Тулузийн Их Сургууль

Ханойн Их Сургууль

2015-2016 Бүх зардал: онгоцны тийз, байр, хоол, сургалтын төлбөр

4000 евро

4 Ц. Бадамханд Мэргэжил:нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

Мэргэшил: олон нийт, үйлдвэрийн менежмент

Тулузийн Их Сургууль 2

Ханойн Их Сургууль

2015-2017 Бүх зардал: онгоцны тийз, байр, хоол, сургалтын төлбөр

4000 евро

5 Б. Нямсүрэн Аялал жуулчлал, удирдлага Вьетнамын Нга Транг ийн ИС 2017-2019 Онгоцны тийз

10 сарын тэтгэлэг

Байр

4500 евро

6 Э. Амаржаргал Аялал жуулчлал, удирдлага Вьетнамын Нга Транг ийн ИС 2017-2019 Онгоцны тийз

10 сарын тэтгэлэг

Байр

4500 евро

Зарлал