“Франц хэлтэн орнуудын инноваци, хамтын ажиллагааны төв” тайлангаа танилцуулав

2019 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Франц хэлтэн орнуудын инноваци, хамтын ажиллагааны төв 2018-2019 оны үйл ажиллагааны тайлангаа МУИС-ШУС захиргаанд танилцууллаа.

Франц хэлтэн орнуудын инноваци, хамтын ажиллагааны төвийн захирал Б.Алтангүл (PhD) тайлан тавьж байна.