МУИС-ийн оюутнуудыг суралцаж буй хугацаанд ажлын байранд гарахад бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлт, төгсөгчдийг дэмжих зорилгоор МУИС-ийн “Оюутан төгсөгчдийн хэлтэс”, “Франкофон карьер хөгжлийн төв” хамтран “Түр ажлын байрны өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.

МУИС-ийн оюутнуудыг суралцаж буй хугацаанд ажлын байранд гарахад бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлт, төгсөгчдийг дэмжих зорилгоор МУИС-ийн “Оюутан төгсөгчдийн хэлтэс”, “Франкофон карьер хөгжлийн төв” хамтран “Түр ажлын байрны өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж байгаа билээ.
Уг өдөрлөгийн нэг хэсэг болох “Ажил олгогчидтой уулзах уулзалт”-ыг 2021 оны 11-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.
Өдөрлөгийн хүрээнд байгууллагын хүний нөөцийн менежерүүд хүрэлцэн ирж хамтран ажиллах, оюутан залуусыг байнгын болон түр ажлын байраар хангах талаар уулзалт хийлээ.

Зарлал